پرتال آموزش موسسه کار و تامین اجتماعی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

تقویم آموزش

اخبار و اطلاعیه ها

دستورالعمل ثبت نام
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
احراز صلاحیت آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه

آزمون الکترونیکی